1. maktfördelningsläran

  maktfördelningsläran innebär att makten i ett samhälle ska vara uppdelad så att inte en person eller grupp människor får så mycket makt att människors frihet hotas. 

 2. Argentina

  Argentina är ett land i sydöstra Sydamerika.

 3. J.K. Rowling

  J.K. Rowling är författare till böckerna om den unge trollkarlen Harry Potter.

 4. Colombia

  Colombia är ett land i nordvästra Sydamerika.

 5. ozonskiktet

  ozonskiktet är ett skikt i jordens atmosfär på ungefär 20–45 kilometers höjd.

 6. luft

  luft är det vi andas, som fåglarna flyger i och som blir vind när den sätts i rörelse.

 7. växter

  växter är levande organismer som sitter fast med rötter i marken och har gröna delar ovan jord.

 8. svavelsyra

  svavelsyra är en kemisk förening av väte, svavel och syre med den kemiska formeln H 2SO 4.
 9. Mohandas Karamchand Gandhi

  Mohandas Karamchand Gandhi hette Indiens store frihetsledare under första hälften av 1900-talet.

 10. anakonda

  anakonda är en art i familjen boaormar och kallas också grön anakonda.