1. ammoniak

  ammoniak är en färglös gas med stickande lukt.
 2. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna är ett politiskt parti i Sverige.

 3. Ecuador

  Ecuador är ett land i Sydamerika.

 4. valar

  valar är däggdjur som lever hela sitt liv i vatten och som är anpassade till att leva så.
 5. salpetersyra

  salpetersyra är en kemisk förening av väte, kväve och syre med den kemiska formeln HNO3.
 6. marsvin

  marsvin är en grupp gnagare från bergen Anderna i Sydamerika.

 7. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet är den del av nervsystemet som man inte kan styra med viljan.
 8. pingst

  pingst är en viktig kristen högtid.
 9. fördrag

  fördrag är en skriftlig överenskommelse mellan två eller flera länder som representanter för länderna har undertecknat.
 10. dop

  dop innebär att en person tas upp i den kristna gemenskapen eller kyrkan genom att man öser vatten över huvudet eller sänker ner personen i vatten.