1. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 2. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 3. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 4. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 5. chanukka

  chanukka, ḥanukka, hanukka, ljusfesten, tempelinvigningsfesten, judisk högtid som firas årligen under åtta dagar med början 25 Kislev (vanligen i december) främst till minne av återinvigningen av Jerusalems tempel 164 f.Kr.
 6. András Schiff

  Schiff, András, född 1953, ungersk-brittisk pianist och dirigent.

 7. András Alföldi

  Alföldi, András, 1895–1981, ungersk historiker med inriktning på romersk kejsartid men även romersk förhistoria.
 8. András Balczó

  Balczó, András, född 1938, ungersk modern femkampare, den genom tiderna främste i sin sport.
 9. András Mihály

  Mihály, András, 1917–93, ungersk dirigent och tonsättare, chef för operan i Budapest 1978–87.
 10. András Sütő

  Sütő, András, 1927–2006, ungersk författare.