1. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 2. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 3. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 4. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 5. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 6. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 7. departement

  departement är i Sverige olika avdelningar som lyder under regeringen, till exempel Utrikesdepartementet.

 8. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 9. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 10. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.