1. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 2. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 3. parlamentarism

  parlamentarism, styrelse genom en regering som stöds eller åtminstone tolereras av parlamentet (folkrepresentationen).

 4. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 5. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 6. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 7. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 8. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 9. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 10. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.