1. androgener

  androgener, grupp steroider med maskuliniserande effekt, manliga könshormoner.
 2. androgener

  androge´ner subst., plur. ORDLED: andro-gen-er
  Svensk ordbok
 3. steroidhormoner

  steroidhormoner, hormoner som bildas från kolesterol, tillhör substansgruppen steroider och har totalt 18 till 21 kolatomer.
 4. könshormoner

  könshormoner, hormoner som bildas i könskörtlarna (äggstockarna och testiklarna).
 5. hirsutism

  hirsutism, hos kvinnor ökad ansikts- och kroppsbehåring, med fördelning av manlig typ.
 6. binjurar

  binjurar, endokrina organ belägna vid vardera njurens övre pol.
 7. steroider

  steroider, grupp kemiska ämnen av stor biologisk och medicinsk betydelse vilkas grundstruktur är ringsystemet gonan.

 8. testosteron

  testosteron, könshormon som bildas i testiklarna samt i mindre omfattning i binjurarna och hos kvinnan i äggstockarna.

 9. talgkörtlar

  talgkörtlar, glandulae sebaceae, fettbildande körtlar som finns i däggdjurens läderhud, hos människan över hela kroppen utom i handflator och fotsulor.
 10. androsteron

  androsteron, C 19H 30O 2, manligt könshormon.