1. androgener

  androgener, grupp steroider med maskuliniserande effekt, manliga könshormoner.
 2. steroider

  steroider, grupp kemiska ämnen av stor biologisk och medicinsk betydelse vilkas grundstruktur är ringsystemet gonan.

 3. könshormoner

  könshormoner, hormoner som bildas i könskörtlarna (äggstockarna och testiklarna).
 4. testosteron

  testosteron, könshormon som bildas i testiklarna samt i mindre omfattning i binjurarna och hos kvinnan i äggstockarna.

 5. anabola steroider

  anabola steroider, anabola-androgena steroider, steroider som utvecklats genom kemisk förändring av det manliga könshormonet testosteron i syfte att vid användning som läkemedel öka den anabola (vävnadsuppbyggande) och minska den androgena (förmanligande) effekten.
 6. binjurar

  binjurar, endokrina organ belägna vid vardera njurens övre pol.
 7. hirsutism

  hirsutism, hos kvinnor ökad ansikts- och kroppsbehåring, med fördelning av manlig typ.
 8. steroidhormoner

  steroidhormoner, hormoner som bildas från kolesterol, tillhör substansgruppen steroider och har totalt 18 till 21 kolatomer.
 9. talgkörtlar

  talgkörtlar, glandulae sebaceae, fettbildande körtlar som finns i däggdjurens läderhud, hos människan över hela kroppen utom i handflator och fotsulor.
 10. cirkannuell rytm

  cirkannuell rytm, årsrytm, en biologisk rytm med en periodlängd av ca 1 år.