1. kramp

  kramp, smärtsam, ofrivillig muskelkontraktion efter överansträngning eller till följd av sjukdom, skada i centrala nervsystemet (jämför dystoni) eller epileptiskt anfall.
 2. Kuwaitkriget

  Kuwaitkriget, eller ibland gulfkriget, var ett krig 1990–1991 mellan Irak och en grupp stater som hade stöd av FN (FN-alliansen).
 3. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan, konflikten mellan staten Israel och dess judiska befolkningsmajoritet å ena sidan och de palestinska araberna å den andra.

 4. finska kriget

  finska kriget, krig mellan Sverige och Ryssland 1808–09.

 5. alternativpsykos

  alternativpsykos, psykos med schizofrena, paranoida, förvirringsartade eller affektiva drag vilken uppträder omväxlande med epileptiska anfall.
 6. rodeo

  rodeo, tävlingar och uppvisningar som från omkring 1850 utvecklats ur cowboyens arbete med hästar och boskap i norra Mexico och västra USA.

 7. preventivkrig

  preventivkrig, krig som börjas för att förekomma ett väntat angrepp och därmed nå de fördelar som en anfallande vanligen har när det gäller val av tidpunkt, mål, medel och metoder.
 8. Efialtes

  Efialtes (grekiska Ephialtēs), kallad ”förrädaren”, grek som 480 f.Kr. visade perserna en väg över bergen så att de bakifrån kunde anfalla den grekiska armén vid Thermopyle.
 9. försvarsstrid

  försvarsstrid, stridssätt vid markstrid som avser att hindra fienden från att ta eller utnyttja viss terräng eller anläggning.
 10. konvulsion

  konvulsion, som medicinsk term kramp, krampanfall; stort epileptiskt anfall.