1. chock

  chock, häftig stöt, anfall med blanka vapen, särskilt kavallerianfall med syfte att rida ned motståndaren genom tät gruppering och hög fart.
 2. Genoveva

  Genoveva, ca 422–ca 500, frankisk nunna, helgon.
 3. offensiv

  offensiv är den som anfaller och inte bara försvarar sig i en tävling eller i ett krig.
 4. blixtkrig

  blixtkrig är en militär aktion som utnyttjar många soldater, militära fordon och vapen för snabba och överraskande anfall.
 5. hyperosmi

  hyperosmi, förstärkt luktsinne, ett oftast övergående symtom.
 6. innästling

  innästling, infiltration, som militär term metod att dolt passera motståndarens linjer med små förband för att sedan samlat anfalla bakifrån eller mot mål på djupet.
 7. vindbrygga

  vindbrygga är den bro eller brygga som leder in i en borg över vallgraven.
 8. Siegfriedlinjen

  Siegfriedlinjen, tysk försvarslinje på västfronten mellan Arras och Vailly under första världskriget (se första världskriget, Västfronten: År 1917: ententen under fortsatta anfall – mellan sammanbrott och väntan på amerikanarna) samt försvarsställning under andra världskriget, även kallad Västvallen.
 9. dansk–svenska krig.

  dansk–svenska krig är ett gemensamt namn på alla de krig som utkämpades mellan Sverige och Danmark.
 10. parlamentär

  parlamentär, person som i en krigssituation sänds från den ena stridande sidan till den andra för att inleda förhandlingar om t.ex. vapenvila.