1. civilbefolkning

  civilbefolkning är den del av befolkningen som inte är soldater i ett land där det pågår krig.
 2. fotostimulator

  fotostimulator, apparat som alstrar blinkande, stroboskopiskt, ljus med frekvenser från 2 till 20 Hz.
 3. chockterapi

  chockterapi, numera sällan använd term för psykiatriska behandlingsmetoder där patienten försätts i chockliknande tillstånd.
 4. libero

  libero, term inom fotboll och volleyboll.
 5. terrorbalans

  terrorbalans är ett dödläge som uppstod mellan USA och Sovjetunionen under det kalla kriget.
 6. antirobotvapen

  antirobotvapen är ett militärt vapen som används för att förstöra anfallande robotvapen från fiendesidan.
 7. försvar

  försvar, i dagligt tal en stats försvarsmakt och dess verksamhet; även detsamma som försvarsstrid.
 8. detacherade verk

  detacherade verk, detacherade fort, mindre befästningar som företrädesvis under 1800-talet anlades framför en huvudfästning.
 9. andraslagsförmåga

  andraslagsförmåga, kärnvapenstrategiskt begrepp som innebär att en nation har tillräckligt många och tillräckligt väl skyddade kärnvapen för att kunna tillfoga motståndaren oacceptabla skador sedan denne i ett första anfall slagit ut ett stort antal vapeninstallationer.
 10. attack

  attack innebär att någon plötsligt går till angrepp mot någon eller något.