1. Makedonien

  Makedonien, historisk region på Balkanhalvön, i sin största utsträckning omfattande större delen av nuvarande Grekland, södra delen av nuvarande Nordmakedonien samt delar av nuvarande Albanien och Bulgarien.

 2. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 3. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 4. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 5. aikido

  aikido, aikidō, japansk kampkonst med i huvudsak grepp- och kasttekniker men även slag, atemi, och träning med trämodell av det japanska svärdet, bokken, samt rundstav, jo.
 6. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 7. Dackefejden

  Dackefejden, ett efter ledaren Nils Dacke vanligt namn på det stora småländska upproret 1542–43.
 8. Genoveva

  Genoveva, ca 422–ca 500, frankisk nunna, helgon.
 9. etologi

  etologi, läran om djurens beteende.

 10. Kubakrisen

  Kubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.