1. Maria

  Maria var enligt Bibeln Jesus mor.
 2. Sudan

  Sudan är ett land i östra Afrika.

 3. värnplikt

  värnplikt innebär att medborgarna i ett land är skyldiga att vara med i landets militära försvar och utbilda sig för uppgifter inom försvaret. I Sverige är värnplikten en del av totalförsvarsplikten som gäller alla i åldersgruppen 16–70 år.

 4. nordiska sjuårskriget

  nordiska sjuårskriget var ett krig mellan Danmark och Sverige som började 1563 och slutade 1570.

 5. jugoslaviska krigen

  jugoslaviska krigen är de krig som bröt ut 1991 när Jugoslavien delades upp i flera självständiga länder.
 6. stora nordiska kriget

  stora nordiska kriget kallas ett stort krig i början av 1700-talet mellan Sverige och flera andra länder.
 7. Estland

  Estland är ett land i Europa.

 8. Lettland

  Lettland är ett land i Europa.

 9. Kina

  Kina är ett land i östra Asien.

 10. sinne

  sinne är förmågan att uppfatta en retning och omvandla den till en upplevelse.