1. hajar

  hajar, Selachimorpha, överordning broskfiskar som omfattar ca 350 arter fördelade på åtta ordningar.

 2. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 3. finska kriget

  finska kriget, krig mellan Sverige och Ryssland 1808–09.

 4. Dackefejden

  Dackefejden, ett efter ledaren Nils Dacke vanligt namn på det stora småländska upproret 1542–43.
 5. Birger jarl

  Birger jarl, född ca 1210, död 21 oktober 1266, svensk statsman, son till Magnus Minnesköld och Ingrid Ylva, brorson till jarlarna Birger Brosa och Karl den döve.

 6. gerillakrigföring

  gerillakrigföring, krigföring som avser att beröva motståndaren en etablerad kontroll över ett område, främst genom rörlig strid av talrika mindre förband, vilka under lång tid utför sabotage och eldöverfall.

 7. Thermopyle

  Thermopyle (grekiska Thermopylai), bergspass mellan Fokis och Thessalien i Grekland.
 8. epilepsi

  epilepsi, samlingsterm för olika former av plötsligt påkommande och plötsligt upphörande rubbningar i hjärnans funktion.
 9. etologi

  etologi, läran om djurens beteende.

 10. vinterkriget

  vinterkriget, ”ärans vinter”, kriget mellan Finland och Sovjetunionen 1939–40.