1. förtrupp

  fö`rtrupp subst. ~en ~er ORDLED: för--trupp-en
  Svensk ordbok
 2. kuppberedskap

  kupp`beredskap subst. ~en ORDLED: kupp--be-red-skap-en
  Svensk ordbok
 3. sinnesförvirring

  sinn`esförvirring subst. ~en ORDLED: sinn-es--för-virr-ing-en
  Svensk ordbok
 4. avskräckningspolitik

  a`vskräckningspolitik subst. ~en ORDLED: av-skräck-nings--pol-it-ik-en
  Svensk ordbok
 5. halvback

  hal`vback subst. ~en ~ar ORDLED: halv--back-en
  Svensk ordbok
 6. vagnborg

  vagnborg [vaŋ`n-] subst. ~en ~ar ORDLED: vagn--borg-en
  Svensk ordbok
 7. anfallsvåg

  an`fallsvåg subst. ~en ~or ORDLED: an-falls--våg-en
  Svensk ordbok
 8. hammarhaj

  hamm`arhaj subst. ~en ~ar ORDLED: hammar--haj-en
  Svensk ordbok
 9. totalfotboll

  tota`lfotboll subst. ~en ORDLED: tot-al--fot-boll-en
  Svensk ordbok
 10. stridsrop

  stridsrop [strit`s-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: strids--rop-et
  Svensk ordbok