1. hugga

  hugg`a verb högg huggit huggen huggna, pres. hugger ORDLED: hugg-er SUBST.: huggande, huggning; hugg (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 2. vapen

  va´pen subst. vapnet, plur. ~, best. plur. vapnen ORDLED: vapn-et
  Svensk ordbok
 3. falla

  fall`a verb föll fallit fallen fallna, pres. faller ORDLED: fall-er SUBST.: fallande (till 1--4); fall (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 4. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 5. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok