1. gerillakrigföring

  gerillakrigföring (av spanska guerrilla, egentligen ’litet krig’, diminutivform av guerra ’krig’, ursprungligen ett germanskt ord), krigföring som avser att beröva motståndaren en etablerad kontroll över ett område, främst genom rörlig strid av talrika mindre förband, vilka under lång tid utför sabotage och eldöverfall.
 2. Kalmarkriget

  Kalmarkriget, kriget mellan Danmark och Sverige 1611–13.
 3. terrorbalans

  terrorbalans är ett dödläge som uppstod mellan USA och Sovjetunionen under det kalla kriget.
 4. strategi

  strategi, läran om användningen av militära och andra maktmedel för att i kamp med en motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att bevara fred, upprätthålla neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden.
 5. sociobiologi

  sociobiologi, studiet av sociala beteendens evolutionära uppkomst, variation och anpassningsvärde hos människan och andra djur.
 6. anfalla

  an`falla verb anföll anfallit anfallen anfallna, pres. anfaller ORDLED: an--fall-er SUBST.: anfallande (till 1); anfall
  Svensk ordbok
 7. Gustav IV Adolf

  Gustav IV Adolf, född 1 november 1778, död 7 februari 1837, Sveriges kung 1792–1809, son till Gustav III och Sofia Magdalena.

 8. krig

  krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål.
 9. anfallare

  an`fallare subst. ~n äv. anfallarn, plur. ~, best. plur. anfallarna ORDLED: an--fall-ar-en
  Svensk ordbok
 10. anfall

  an`fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--fall-et
  Svensk ordbok