1. regelbunden

  re`gelbunden adj. regelbundet regelbundna ORDLED: regel--bund-en
  Svensk ordbok
 2. resultera

  resulte´ra verb ~de ~t ORDLED: re-sult-er-ar SUBST.: resulterande
  Svensk ordbok
 3. värja

  2vär`ja verb värjde värjt, pres. värjer ORDLED: värj-er SUBST.: värjande
  Svensk ordbok
 4. offensiv

  1offensiv [åf´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: of-fens-iv
  Svensk ordbok
 5. sammanfalla

  samm`anfalla verb sammanföll sammanfallit sammanfallen sammanfallna, pres. sammanfaller ORDLED: samm-an--fall-er SUBST.: sammanfallande; sammanfall
  Svensk ordbok
 6. skolbok

  sko`lbok subst. ~en skolböcker ORDLED: skol--bok-en
  Svensk ordbok
 7. ubåt

  u`båt subst. ~en ~ar; eg. kortform av undervattensbåt ORDLED: u--båt-en
  Svensk ordbok
 8. slå till

  slå till´ verb slog slagit, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: tillslag (till 1)
  Svensk ordbok
 9. mörklägga

  mör`klägga verb mörklade mörklagt, pres. mörklägger ORDLED: mörk--lägg-er SUBST.: mörkläggande, mörkläggning
  Svensk ordbok
 10. tråckla

  tråck`la verb ~de ~t ORDLED: tråckl-ar SUBST.: tråcklande, tråckling
  Svensk ordbok