1. försåt

  förså´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-såt-et
  Svensk ordbok
 2. aggression

  aggression [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ag-gress-ion-en
  Svensk ordbok
 3. framfusig

  fram`fusig adj. ~t ORDLED: fram--fus-ig
  Svensk ordbok
 4. skov

  skov [skå´v el. sko´v] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skov-et
  Svensk ordbok
 5. beck

  beck subst. ~et ORDLED: beck-et
  Svensk ordbok
 6. lynne

  lynn`e subst. ~t ~n ORDLED: lynn-et
  Svensk ordbok
 7. tam

  tam adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. forechecka

  forechecka [ung. få`rçeka] verb ~de ~t ORDLED: fore--check-ar SUBST.: forecheckande, forecheck(n)ing
  Svensk ordbok
 9. hoppa på

  hoppa på´ verb hoppade hoppat ORDLED: hopp-ar SUBST.: påhoppande; påhopp (till 1)
  Svensk ordbok
 10. anlopp

  an`lopp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--lopp-et
  Svensk ordbok