1. nyck

  nyck subst. ~en ~er ORDLED: nyck-en
  Svensk ordbok
 2. understödja

  un`derstödja verb understödde understött, pres. understöder el. understödjer ORDLED: under--stöd-er, under--stödj-er SUBST.: understödjande; understöd
  Svensk ordbok
 3. echelong

  echelong [-åŋ´ ljust sj-ljud] subst. ~en ~er ORDLED: echel-ong-en
  Svensk ordbok
 4. försvar

  försva´r subst. ~et ORDLED: för-svar-et
  Svensk ordbok
 5. överfalla

  ö`verfalla verb överföll överfallit överfallen överfallna, pres. överfaller ORDLED: över--fall-er SUBST.: överfallande; överfall
  Svensk ordbok
 6. fantasi

  fantasi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: fant-as-in
  Svensk ordbok
 7. aggressiv

  aggressiv [-i´v el. ag´-] adj. ~t ORDLED: ag-gress-iv
  Svensk ordbok
 8. utfall

  u`tfall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut--fall-et
  Svensk ordbok
 9. släng

  1släng subst. ~en ~ar ORDLED: släng-en
  Svensk ordbok
 10. stånd

  1stånd subst., ingen böjning
  Svensk ordbok