1. angrepp

  an`grepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--grepp-et
  Svensk ordbok
 2. an

  an´ adv.
  Svensk ordbok
 3. udd

  udd subst. ~en ~ar ORDLED: udd-en
  Svensk ordbok
 4. försvara

  försva´ra verb ~de ~t ORDLED: för-svar-ar SUBST.: försvarande; försvar
  Svensk ordbok
 5. chock

  chock [ʃåk´] subst. ~en ~er ORDLED: chock-en
  Svensk ordbok
 6. storma

  storma [står`ma] verb ~de ~t ORDLED: storm-ar SUBST.: stormande, stormning (till 2); storm (till 1)
  Svensk ordbok
 7. skoja

  skoja [skåj`a] verb ~de ~t ORDLED: skoj-ar SUBST.: skojande; 1skoj
  Svensk ordbok
 8. veteran

  vetera´n subst. ~en ~er ORDLED: vet-er-an-en
  Svensk ordbok
 9. angripa

  an`gripa verb angrep angripit angripen angripna, pres. angriper ORDLED: an--grip-er SUBST.: angripande; angrepp (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 10. fäkta

  fäk`ta verb ~de ~t ORDLED: fäkt-ar SUBST.: fäktande, fäktning
  Svensk ordbok