1. infalla

  in`falla verb inföll infallit infallen infallna, pres. infaller ORDLED: in--fall-er SUBST.: infallande; infall (till 3)
  Svensk ordbok
 2. hugg

  hugg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hugg-et
  Svensk ordbok
 3. fet

  fet adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. vägg

  vägg subst. ~en ~ar ORDLED: vägg-en
  Svensk ordbok
 5. stöt

  stöt subst. ~en ~ar ORDLED: stöt-en
  Svensk ordbok
 6. hugga

  hugg`a verb högg huggit huggen huggna, pres. hugger ORDLED: hugg-er SUBST.: huggande, huggning; hugg (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 7. falla

  fall`a verb föll fallit fallen fallna, pres. faller ORDLED: fall-er SUBST.: fallande (till 1--4); fall (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 8. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 9. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok