1. Karl X Gustav

  Karl X Gustav, Carl X Gustaf, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina.
 2. humanitär rätt

  humanitär rätt, regelkomplex inom folkrätten.
 3. hotbild

  hotbild, föreställning om risker (även framtida), om en situation eller händelseutveckling där värden som är viktiga för en individ eller organisation kan sättas på spel.
 4. brugd

  brugd, Cetorhinus maximus, den enda arten i familjen brugdhajar.
 5. det stora spelet

  det stora spelet, engelska The Great Game, benämning på rivaliteten mellan de brittiska och ryska imperierna i Centralasien och framför allt Afghanistan från tiden kring sekelskiftet 1800 fram till åren efter andra världskrigets slut.
 6. aggression

  aggression, i psykologin: beteende eller reaktion som har till syfte att tillfoga en annan individ skada eller obehag.
 7. antiloper

  antiloper, sammanfattande benämning på flera grupper av huvudsakligen afrikanska partåiga hovdjur inom familjen slidhornsdjur.

 8. oktoberkriget

  oktoberkriget, yom kippur-kriget, jom kippur-kriget, det arabisk–israeliska kriget 1973.

 9. sexdagarskriget

  sexdagarskriget, det tredje arabisk–israeliska kriget.

 10. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.