1. det stora spelet

  det stora spelet, engelska The Great Game, benämning på rivaliteten mellan de brittiska och ryska imperierna i Centralasien och framför allt Afghanistan från tiden kring sekelskiftet 1800 fram till åren efter andra världskrigets slut.
 2. aggression

  aggression, i psykologin: beteende eller reaktion som har till syfte att tillfoga en annan individ skada eller obehag.
 3. anglosaxare

  anglosaxare, angelsachsare, sedan 700-talet benämning på Englands germanska invånare (angler, saxare, jutar).

 4. luktsinne

  luktsinne, kemiskt sinne som verkar framför allt på avstånd; det andra kemiska sinnet, smaksinnet, används på korta avstånd.

 5. strategi

  strategi, läran om användningen av militära och andra maktmedel för att i kamp med en motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att bevara fred, upprätthålla neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden.
 6. civilbefolkning

  civilbefolkning, den del av befolkningen som i en väpnad konflikt inte tillhör de stridande styrkorna (kombattanterna).
 7. Poltava

  Poltava, stad i mellersta Ukraina; 294 600 invånare (2015).
 8. rädsla

  rädsla, känsla av obehag som kan variera i styrka från mild oro till skräck, och som utlöses av ett hot som kan vara omedelbart och konkret eller bestå av en farhåga att något eller någon kan skada en (jämför fobi).

 9. aikido

  aikido, aikidō, japansk kampkonst med i huvudsak grepp- och kasttekniker men även slag, atemi, och träning med trämodell av det japanska svärdet, bokken, samt rundstav, jo.
 10. Giuseppe Garibaldi

  Garibaldi, Giuseppe, född 4 juli 1807, död 2 juni 1882, italiensk frihetskämpe, enhetsrörelsens främsta krigargestalt.