1. epileptisk

  epilep´tisk adj. ~t ORDLED: epi-lept-isk
  Svensk ordbok
 2. bombanfall

  bombanfall [båm`b-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bomb--an-fall-et
  Svensk ordbok
 3. förtrupp

  fö`rtrupp subst. ~en ~er ORDLED: för--trupp-en
  Svensk ordbok
 4. kuppberedskap

  kupp`beredskap subst. ~en ORDLED: kupp--be-red-skap-en
  Svensk ordbok
 5. sinnesförvirring

  sinn`esförvirring subst. ~en ORDLED: sinn-es--för-virr-ing-en
  Svensk ordbok
 6. avskräckningspolitik

  a`vskräckningspolitik subst. ~en ORDLED: av-skräck-nings--pol-it-ik-en
  Svensk ordbok
 7. halvback

  hal`vback subst. ~en ~ar ORDLED: halv--back-en
  Svensk ordbok
 8. vagnborg

  vagnborg [vaŋ`n-] subst. ~en ~ar ORDLED: vagn--borg-en
  Svensk ordbok
 9. anfallsvåg

  an`fallsvåg subst. ~en ~or ORDLED: an-falls--våg-en
  Svensk ordbok
 10. hammarhaj

  hamm`arhaj subst. ~en ~ar ORDLED: hammar--haj-en
  Svensk ordbok