1. totalfotboll

  tota`lfotboll subst. ~en ORDLED: tot-al--fot-boll-en
  Svensk ordbok
 2. stridsrop

  stridsrop [strit`s-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: strids--rop-et
  Svensk ordbok
 3. astmatisk

  astma´tisk adj. ~t ORDLED: astm-at-isk
  Svensk ordbok
 4. chockbehandling

  chockbehandling [ʃåk`-] subst. ~en ~ar ORDLED: chock--be-handl-ing-en
  Svensk ordbok
 5. månadsrasande

  må`nadsrasande adj., ingen böjning ORDLED: mån-ads--ras-ande
  Svensk ordbok
 6. stroke

  stroke [stråok] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. blixtanfall

  blix`tanfall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: blixt--an-fall-et
  Svensk ordbok
 8. trollskott

  trollskott [trål`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: troll--skott-et
  Svensk ordbok
 9. skälva

  2skäl`va subst. ~n ORDLED: skälv-an
  Svensk ordbok
 10. arriärgarde

  arriä`rgarde subst. ~t ~n ORDLED: arri-är--gard-et
  Svensk ordbok