1. köttmur

  kött`mur subst. ~en ~ar ORDLED: kött--mur-en
  Svensk ordbok
 2. attackplan

  attack`plan subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: at-tack--plan-et
  Svensk ordbok
 3. stormning

  stormning [står`m-] subst. ~en ~ar ORDLED: storm-ning-en
  Svensk ordbok
 4. gaddstekel

  gadd`stekel subst. ~n gaddsteklar ORDLED: gadd--stekl-ar
  Svensk ordbok
 5. anfallsspel

  an`fallsspel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an-falls--spel-et
  Svensk ordbok
 6. påkommen

  på`kommen adj. påkommet påkomna ORDLED: på--komm-en
  Svensk ordbok
 7. anfallsspelare

  an`fallsspelare subst. ~n äv. anfallsspelarn, plur. ~, best. plur. anfallsspelarna ORDLED: an-falls--spel-ar-en
  Svensk ordbok
 8. ubåtsfälla

  u`båtsfälla subst. ~n ubåtsfällor ORDLED: u-båts--fäll-an
  Svensk ordbok
 9. offensiv

  2offensi´v subst. ~en ~er ORDLED: of-fens-iv-en
  Svensk ordbok
 10. tjurfäktning

  tju`rfäktning subst. ~en ~ar ORDLED: tjur--fäkt-ning-en
  Svensk ordbok