1. forward

  forward [ung. få´rvard] subst. ~en, ~s äv. ~ar ORDLED: forward-en
  Svensk ordbok
 2. ving

  ving subst. ~en ~ar ORDLED: ving-en
  Svensk ordbok
 3. uppspel

  upp`spel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: upp--spel-et
  Svensk ordbok
 4. stopper

  stopper [ståp´-] subst. ~n ~s ORDLED: stopp-ern
  Svensk ordbok
 5. straffområde

  straff`område subst. ~t ~n ORDLED: straff--om-råd-et
  Svensk ordbok
 6. ytter

  2ytt´er subst. ~n yttrar ORDLED: yttr-ar
  Svensk ordbok
 7. japanare

  japa`nare subst. ~n äv. japanarn, plur. ~, best. plur. japanarna ORDLED: jap-an-ar-en
  Svensk ordbok
 8. inner

  inn´er subst. ~n inrar ORDLED: inn-ern
  Svensk ordbok
 9. irrationell

  irrationell [iratʃonel´] adj. ~t ORDLED: ir-rat-ion-ell
  Svensk ordbok
 10. understödja

  un`derstödja verb understödde understött, pres. understöder el. understödjer ORDLED: under--stöd-er, under--stödj-er SUBST.: understödjande; understöd
  Svensk ordbok