1. julafton

  ju`lafton subst. ~en julaftnar ORDLED: jul--aftn-ar
  Svensk ordbok
 2. spelare

  spe`lare subst. ~n äv. spelarn, plur. ~, best. plur. spelarna ORDLED: spel-ar-en
  Svensk ordbok
 3. upplagd

  upp`lagd adj. upplagt ORDLED: upp--lag-da
  Svensk ordbok
 4. tränga

  träng`a verb trängde trängt, pres. tränger ORDLED: träng-er SUBST.: trängande, trängning
  Svensk ordbok