1. angelus

  angelus , angelusringning, klockringning morgon, middag och kväll, innebärande en uppmaning att förrätta en andakt som består av några verser om Guds människoblivande, åtföljda av Ave Maria och en avslutande bön.
 2. angelikarot

  angelikarot, roten av växtarten kvanne, Angelica archangelica, och i första hand fjällkvanne, den underart som förekommer i fjällen.
 3. Angeln

  Angeln, halvö i Tyskland, vid Östersjön, i norra delen av Schleswig–Holstein.
 4. angelsaxare

  angelsaxare, alternativ benämning på anglosaxare.
 5. Angelica

  Angelica, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med ca 50 arter, bl.a. kvanne och strätta.
 6. angelfiske

  angelfiske, fiske med angeldon.
 7. Angelstad

  Angelstad, församling i Växjö stift, Ljungby kommun, Småland (Kronobergs län); 1 020 invånare (2016).

 8. Angelstad

  Angelstad, tätort i Ljungby kommun, Småland (Kronobergs län), 14 km väster om Ljungby; 247 invånare (2016).

 9. Angela Figuera Aymerich

  Figuera Aymerich, Angela, 1902–84, spansk författare.
 10. Angelika Klüssendorf

  Klüssendorf, Angelika, född 1958, tysk författare.