1. triangelmätning

  triang`elmätning subst. ~en ORDLED: tri-angel--mät-ning-en
  Svensk ordbok
 2. evangelisk

  evange´lisk adj. ~t ORDLED: ev-angel-isk
  Svensk ordbok
 3. triangelkoppling

  triang`elkoppling subst. ~en ~ar ORDLED: tri-angel--koppl-ing-en
  Svensk ordbok
 4. evangelisera

  evangelise´ra verb ~de ~t ORDLED: ev-angel-is-er-ar SUBST.: evangeliserande, evangelisering; evangelisation
  Svensk ordbok
 5. evangelisation

  evangelisation [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ev-angel-is-at-ion-en
  Svensk ordbok
 6. triangeldrama

  triang`eldrama subst. ~t triangeldramer ORDLED: tri-angel--dram-at
  Svensk ordbok
 7. evangelist

  evangelis´t subst. ~en ~er ORDLED: ev-angel-ist-en
  Svensk ordbok
 8. äng

  äng subst. ~en ~ar ORDLED: äng-en
  Svensk ordbok
 9. ankare

  1ank`are subst. ~t, plur. ~ el. ~n, best. plur. ankarna; i obest. f. sing. används i några uttr. ankar ORDLED: ankar-et
  Svensk ordbok