1. grupptalan

  grupptalan, talan som förs vid rättegång av en kärande (som även kan vara en myndighet) som företrädare för en större grupp personer.
 2. Österlen

  Österlen, benämning på slättbygden i sydöstligaste Skåne, ungefär motsvarande Ingelstads, Järrestads och Albo härader – det vill säga Simrishamns och Tomelilla kommun samt angränsande delar av Ystads kommun. Någon fast gräns för området kan inte anges.
 3. konstruktiv matematik

  konstruktiv matematik, benämning på flera olika matematiska riktningar som har det gemensamt att de ser matematiska objekt som i någon mening konstruerade av oss, inte som existerande oberoende av oss.
 4. röstningsteori

  röstningsteori, valteori, matematisk vetenskapsgren inom vilken man studerar egenskaper hos olika typer av valsystem.
 5. fläkt

  fläkt, teknisk anordning som åstadkommer en strömning hos ett gasformigt medium.
 6. Lasermannen

  Lasermannen, egentligen John Ausonius, född 1953, brottsling dömd bl.a. för att augusti 1991–januari 1992 ha mördat en person och skottskadat tio andra.

 7. kryptologi

  kryptologi, den vetenskap som behandlar matematiska metoder för säkra kommunikationssystem.
 8. barnäktenskap

  barnäktenskap, äktenskap vid vars ingående en eller båda parter var under 18 år.

 9. ange

  an`ge äv. an`giva verb angav, angett el. angivit, angiven angivna, pres. anger äv. angiver ORDLED: an--giv-it SUBST.: angivande, angivning; angivelse (till 2 och 3)
  Svensk ordbok