1. angiogenes

  angiogenes, neovaskularisering, vaskularisation, vaskularisering, nybildning av blod- och lymfkärl från tidigare existerande normala kärl samt de mekanismer som styr denna process.
 2. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.

 3. genterapi

  genterapi, genkirurgi, ingrepp i arvsmassan i syfte att reparera en skadad gen eller återställa normal funktion.
 4. tillväxtfaktorer

  tillväxtfaktorer, kroppsegna proteiner som hos människan och djur utövar hormoneffekter som befordrar cellers delning, differentiering och aktiviteter.
 5. makuladegeneration

  makuladegeneration, gula fläcken-sjukan, engelska age-related macular degeneration, AMD, ögonsjukdom med degenerativa förändringar i näthinnans gula fläck ( macula lutea).
 6. talidomid

  talidomid, thalidomid, läkemedel som har använts som lugnande medel och sömnmedel. Handelsnamnet i bl.a. Sverige var Neurosedyn.
 7. neovaskularisering

  neovaskularisering (
 8. vaskularisation

  vaskularisation, detsamma som angiogenes, dvs. bildande av nya blodkärl, t.ex. vid sårläkning eller i en växande tumör.
 9. Judah Folkman

  Folkman, Judah, 1933–2008, amerikansk barnkirurg och cancerforskare.
 10. cancerläkemedel

  cancerläkemedel, samlingsterm för läkemedel som används i behandlingen av cancer för att bromsa tumörens tillväxt och för att medverka till att cancerceller dör.