1. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 2. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 3. datorspelsbranschen

  datorspelsbranschen, verksamhet inom datorspelsindustrin som utgörs av hårdvarutillverkare (konsolproducenter) och mjukvaruproducenter (spelproducenter).
 4. science fiction

  science fiction, sf, SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.
 5. animation

  animation [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: anim-at-ion-en
  Svensk ordbok