1. anime

  anime är japansk tecknad film.
 2. animat

  animat, term som inom språkvetenskapen används om ord och uttryck som betecknar levande varelser (människor och djur).
 3. anima

  anima, själ, ande.
 4. animus

  animus, den manliga sidan hos kvinnan enligt Jungs analytiska psykologi.
 5. inanimat

  inanimat, term som inom språkvetenskapen används om ord och uttryck som betecknar icke-levande föremål och företeelser (till skillnad från animata ord och uttryck; se animat).
 6. manga

  manga är japanska tecknade serier.
 7. Hayao Miyazaki

  Miyazaki, Hayao, född 1941, japansk animatör.

 8. Georg Stahl

  Stahl, Georg Ernst, 1660–1734, tysk kemist och läkare, professor i medicin i Halle 1694–1715, därefter Fredrik Vilhelm I:s livmedikus och president för Collegium medicum i Berlin.
 9. animal

  animal, som avser eller tillhör djurriket, djur-; djurisk, djurliknande, instinktiv, sinnlig.
 10. Susanna Tamaro

  Tamaro, Susanna, född 1957, italiensk författare.