1. opera

  opera, drama där texten helt eller delvis sjungs till instrumentalt ackompanjemang.
 2. animism

  animis´m subst. ~en ORDLED: anim-ism-en
  Svensk ordbok
 3. animalisk

  anima´lisk adj. ~t ORDLED: anim-al-isk
  Svensk ordbok
 4. animatör

  animatö´r subst. ~en ~er ORDLED: anim-at-ör-en
  Svensk ordbok
 5. animera

  anime´ra verb ~de ~t ORDLED: anim-er-ar SUBST.: animerande, animering; animation
  Svensk ordbok
 6. animistisk

  animis´tisk adj. ~t ORDLED: anim-ist-isk
  Svensk ordbok
 7. animalier

  animalier [-a´l- el. -a`l-] subst., plur. ORDLED: anim-ali-er
  Svensk ordbok
 8. animal

  anima´l adj. ~t ORDLED: anim-al
  Svensk ordbok
 9. animositet

  animosite´t subst. ~en ORDLED: anim-os-itet-en
  Svensk ordbok
 10. animation

  animation [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: anim-at-ion-en
  Svensk ordbok