1. Akashakrönikan

  Akashakrönikan, ett ockult begrepp: en världskrönika i vilken allt som sker upptecknas genom ”magnetisering i astralljuset”.
 2. Magnificat

  Magnificat, Marias lovsång, enligt Lukasevangeliet 1:46–55, ”Min själ prisar Herrens storhet” (latin Magnificat anima mea Dominum).
 3. föredragsbeteckning

  föredragsbeteckning, språkligt tillägg till en notbild med anvisningar om hur ett stycke musik skall utföras med avseende på karaktär, uttryck, affekt etc.
 4. slaviska språk

  slaviska språk, en gren av de indoeuropeiska språken.
 5. animation

  animation, illusionsskapande framställning av rörliga bilder, betecknar främst arbete med animerad film, då teckningar eller objekt (dockor, lerfigurer, utklippta silhuetter m.m.) fotograferas med enbildstagning för varje rörelsemoment.
 6. Juan Luis Vives

  Vives, Juan Luis, 1492–1540, spansk humanist, verksam i Paris, Leuven, London, Oxford och Brygge.
 7. cosplay

  cosplay, utklädsel till rollfigurer inom speciellt japansk populärkultur.
 8. animalier

  animalier, animaliska livsmedel, livsmedel som härstammar från djurriket.

 9. Polarpriset

  Polarpriset, officiellt Polar Music Prize, musikpris instiftat 1989 av Stikkan Anderson genom en donation till Musikaliska akademien;
 10. animism

  animism, föreställningen om andar av samma immateriella slag som själen.