1. Christofer Columbus

  Christofer Columbus var en italiensk sjöfarare som på en resa västerut över Atlanten kom till Amerika år 1492.

 2. urcell

  urcell är den första tänkbara typen av cell.

 3. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 4. schimpanser

  schimpanser, Pan, släkte människoapor i familjen hominider med två arter: schimpans ( Pan troglodytes) och dvärgschimpans (bonobo, Pan paniscus).
 5. dvärgschimpans

  dvärgschimpans, bonobo, Pan paniscus, art i familjen hominider.
 6. Australopithecus africanus

  Australopithecus africanus, art i familjen hominider som levde för 3,03–2,0 miljoner år sedan.
 7. Sahelanthropus tchadensis

  Sahelanthropus tchadensis, art i familjen hominider som levde kort efter människans och schimpansernas sista gemensamma förfader.
 8. skulptur

  skulptur, bildhuggarkonst, plastik, bildkonstverk i tre dimensioner.
 9. Ebbe Skammelsson

  Ebbe Skammelsson, huvudperson i den mest storslaget tragiska riddarvisan bland våra medeltidsballader.
 10. På spaning efter den tid som flytt

  På spaning efter den tid som flytt, À la recherche du temps perdu, romansvit i sju delar av den franske författaren Marcel Proust, publicerad 1913–27.