1. Karin Ek

  Ek, Karin, född Lindblad, 1885–1926, lyriker; jämför släktartikel Ek.
 2. Mark Strand

  Strand, Mark, 1934–2014, kanadensisk-amerikansk poet.
 3. yuzu

  yuzu, Citrus × junos, hybrid i familjen vinruteväxter.
 4. Jacob Friedrich Fries

  Fries, Jacob Friedrich, 1773–1843, tysk filosof, professor i Heidelberg och Jena.
 5. Louis Jouvet

  Jouvet, Louis, 1887–1951, fransk skådespelare, regissör och teaterledare.
 6. Irak

  Irak är ett land i Mellanöstern.

 7. Per Planhammar

  Planhammar, Per, född 1965, författare, översättare och kritiker.
 8. symbol

  symbol, mångtydigt begrepp inom semiotik, estetik m.m., ibland liktydigt med tecken, ofta särfall av tecken.
 9. gregorianska kalendern

  gregorianska kalendern är den tideräkning som vi i Sverige och de flesta västerländska länder använder.
 10. Albanien

  Albanien, stat på den västra delen av Balkanhalvön i sydöstra Europa.