1. stål

  stål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stål-et
  Svensk ordbok
 2. varsel

  varsel [va´rs- äv. vars´-] subst. varslet, plur. ~, best. plur. varslen ORDLED: varsl-et
  Svensk ordbok
 3. rubba

  rubb`a verb ~de ~t ORDLED: rubb-ar SUBST.: rubbande, rubbning
  Svensk ordbok
 4. känsla

  kän`sla subst. ~n känslor ORDLED: kän-slan
  Svensk ordbok
 5. någon

  nå`gon äv. vard. nån´ pron., neutr. något vard. nåt [nåt´], plur. några ORDLED: någ-on
  Svensk ordbok
 6. ond

  ond adj. ont, efter prep. ibl. ondo, komp. ~are el. vanl. värre [vär´e], superl. ~ast el. vanl. värst
  Svensk ordbok
 7. ha

  2ha äv. ha`va verb hade haft, pres. har äv. haver ORDLED: hav-er
  Svensk ordbok