1. aniseikoni

  aniseikoni, att föremål avbildas i olika storlek i de båda ögonen.
 2. anisotropiparadoxen

  anisotropiparadoxen yttrar sig i att man vid geologiska fältmätningar på sedimentära bergarter får lägre motståndsvärden vinkelrätt mot lagringen än parallellt med lagringen, medan laboratoriemätningar på ett prov från samma bergart visar att motståndet vinkelrätt mot lagringen bör vara det största.
 3. anisium

  anisium, geologisk ålder, ca 246–237 miljoner år före nutid, omfattande äldre delen av mellersta epoken av perioden trias.
 4. anisotropi

  anisotropi, innebär att en fysikalisk egenskap är olika i olika riktningar.
 5. anisogami

  anisogami, typ av könlig fortplantning där både hon- och hangameten är fritt rörliga men där hongameten är betydligt större än hangameten.
 6. anisometropi

  anisometropi, olika ljusbrytning (refraktion) i de båda ögonen.
 7. Anisopodidae

  Anisopodidae, det vetenskapliga namnet på familjen fönstermyggor.
 8. Anisoptera

  Anisoptera, det vetenskapliga namnet på underordningen egentliga trollsländor.
 9. anisotropi

  anisotropi, innebär att en fysikalisk egenskap är olika i olika riktningar; inom astronomin vanligen uttryck för att strålning är riktningsberoende, den är anisotrop.
 10. Anisakidae

  Anisakidae, familj rundmaskar som omfattar 20 släkten, bland annat Anisakis och Pseudoterranova.