1. Johann Wilhelm Hittorf

  Hittorf, Johann Wilhelm, 1824–1914, tysk fysiker och kemist, professor i Münster 1852–90.
 2. voltammetri

  voltammetri, samlande term för elektrokemiska metoder där elektrodens potential, E, varieras på ett specifikt sätt medan strömmen, I, mäts.
 3. skiktmolekyler

  skiktmolekyler, inom strukturkemin de föreningar som kan anses uppbyggda av elektriskt neutrala skikt med obegränsad utsträckning i två dimensioner.
 4. elektrokemi

  elektrokemi, vetenskapen om samspelet mellan elektricitet och kemiska föreningar.
 5. hydrolys

  hydrolys, kemisk reaktion vid vilken en bindning spjälkas genom reaktion med vatten,

 6. rubidium

  rubidium, metalliskt grundämne som tillhör periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna; kemiskt tecken Rb.
 7. molybden

  molybden, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 6, kromgruppen, kemiskt tecken Mo.
 8. tenn

  tenn, grundämne, i metallisk form känt och använt av människan sedan forntiden.
 9. bor

  bor, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13 (borgruppen), kemiskt tecken B.

 10. katjon

  kat`jon subst. ~en ~er ORDLED: kat--jon-en
  Svensk ordbok