1. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 2. voltammetri

  voltammetri, samlande term för elektrokemiska metoder där elektrodens potential, E, varieras på ett specifikt sätt medan strömmen, I, mäts.
 3. elektrokemi

  elektrokemi, vetenskapen om samspelet mellan elektricitet och kemiska föreningar.
 4. skiktmolekyler

  skiktmolekyler, inom strukturkemin de föreningar som kan anses uppbyggda av elektriskt neutrala skikt med obegränsad utsträckning i två dimensioner.
 5. rubidium

  rubidium, metalliskt grundämne som tillhör periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna; kemiskt tecken Rb.
 6. hydrolys

  hydrolys, kemisk reaktion vid vilken en bindning spjälkas genom reaktion med vatten,

 7. molybden

  molybden, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 6, kromgruppen, kemiskt tecken Mo.
 8. tenn

  tenn, grundämne, i metallisk form känt och använt av människan sedan forntiden.
 9. bor

  bor, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13 (borgruppen), kemiskt tecken B.

 10. katjon

  kat`jon subst. ~en ~er ORDLED: kat--jon-en
  Svensk ordbok