1. anjon

  an`jon subst. ~en ~er ORDLED: an--jon-en
  Svensk ordbok
 2. karbider

  karbider, föreningar mellan kol och ett annat grundämne med lägre eller lika elektronegativitet.
 3. metates

  metates, inom kemin benämning på s.k. dubbel omsättning, t.ex. då två salter reagerar under utbyte av anjonerna.
 4. jonledning

  jonledning, det sätt på vilket elektrisk ström leds i en elektrolyt: i ett elektriskt fält kommer positivt laddade joner (katjoner) att röra sig mot katoden, negativt laddade joner (anjoner) mot anoden.
 5. perborater

  perborater, peroxiborater, salter av perborsyra innehållande anjonen BO 3 .
 6. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 7. salicylat

  salicylat, anjonen av salicylsyra.
 8. blod

  blod, hos människa och andra djur en kroppsvätska med förmåga att ta upp, transportera och leverera bl.a. syre, koldioxid, näringsämnen och ämnesomsättningsprodukter till och från kroppens vävnader och organ.
 9. titan

  titan, grundämne, lättmetall, homolog till zirkonium och hafnium i periodiska systemets grupp 4 (titangruppen), kemiskt tecken Ti.
 10. dubbelsalt

  dubbelsalt, ett salt i vars kristallstruktur två olika slags katjoner eller anjoner uppträder på bestämda platser.