1. lägg

  2lägg subst. ~en ~ar ORDLED: lägg-en
  Svensk ordbok
 2. damm

  1damm subst. ~en ~ar ORDLED: damm-en
  Svensk ordbok
 3. varp

  2varp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: varp-et
  Svensk ordbok
 4. spränga

  spräng`a verb sprängde sprängt, pres. spränger ORDLED: spräng-er SUBST.: sprängande, sprängning
  Svensk ordbok
 5. lätta

  lätt`a verb ~de ~t ORDLED: lätt-ar SUBST.: lättande
  Svensk ordbok
 6. ligga

  ligg`a verb låg legat, pres. ligger ORDLED: ligg-er SUBST.: liggande (till 1 och 3--6)
  Svensk ordbok
 7. för

  1för prep.
  Svensk ordbok