1. angoraget

  angoraget, en från Tibet härstammande getras vars mjuka och vita, grå eller svarta ull kallas mohair.
 2. anatoliska språk

  anatoliska språk, utdöd indoeuropeisk språkgren i Mindre Asien (Anatolien); hit hör hettitiska, palaiska, luviska med lykiska, lydiska och – enligt nyare rön – möjligen även kariska.
 3. Erik Boheman

  Boheman, Erik C:son, 1895–1979, diplomat och politiker; jämför släktartikel Boheman.
 4. Beyazit I

  Beyazit I, Bayezid, Bajasid, född cirka 1354, död 1403, osmansk sultan 1389–1402, efter sina snabba fälttåg kallad Yıldırım, ’Blixten’.
 5. Istanbul

  Istanbul, med turkisk stavning İstanbul, är Turkiets största och viktigaste stad, med 14 miljoner invånare, men det är inte landets huvudstad (den heter Ankara).
 6. nogaier

  nogaier, ett turkfolk, som enligt 2002 års folkräkning uppgick till 90 700 i Ryska federationen.
 7. Gordion

  Gordion, forntida stad vid floden Sangarios (Sakarya) i Mindre Asien (nuvarande Yassıhüyük i Turkiet).
 8. Timur Lenk

  Timur Lenk, Tamerlan, 1336–1405, centralasiatisk turkisk härskare och erövrare.
 9. Çatal Hüyük

  Çatal Hüyük, neolitisk bosättning i Turkiets (Anatoliens) inland, den största kända bosättningen från neolitikum i Främre Orienten.

 10. Europarådet

  Europarådet, europeisk mellanstatlig samarbetsorganisation, bildad 5 maj 1949 för att ”åstadkomma en närmare förening mellan medlemmarna, för att trygga och realisera deras gemensamma ideal och principer och att främja deras ekonomiska och sociala utveckling” (rådsstadgan, artikel 1). (Europarådet är ej att förväxla med Europeiska rådet eller Europeiska unionens råd.)