1. folkrörelser

  folkrörelser, en i Sverige sedan sekelskiftet 1900 vanlig benämning på massorganisationer i vilka från början det oppositionella draget i förhållande till stats- och samhällsinstitutioner var helt centralt.
 2. FN-konventioner

  FN-konventioner, internationella överenskommelser som slutits med FN:s medverkan och där FN:s generalsekreterare är depositarie.
 3. adnexa

  adnexa, gemensam benämning på äggstockar, äggledare och de breda livmoderbanden.
 4. månadssten

  månadssten, ädelsten speciellt anknuten till en av årets tolv månader.
 5. tryckfrihetsmål

  tryckfrihetsmål, rättegång där domstol prövar frågor om ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott enligt tryckfrihetsförordningen (TF).
 6. båtsmanstorp

  båtsmanstorp, jordlägenhet anknuten till båtsmanshållet, som tillskapades 1623 och senare ingick i indelningsverkets rekryteringssystem.
 7. association

  association innebär inom handelspolitiken att en stat är anknuten till en eller flera andra, till exempel till en tullunion.

 8. terminal

  terminal, som substantiv: ändpunkt i ett system av något slag, särskilt på transportområdet; för godstransporter detsamma som godsterminal.
 9. Hagström & Ekman

  Hagström & Ekman, arkitektkontor i Stockholm, bildat 1898 av Georg Hagström och Frithiof Ekman.
 10. Siri Derkert

  Derkert, Siri, född 30 augusti 1888, död 28 april 1973, konstnär.