1. NAFS(k)

  NAFS(k), Nationella Ankistförbundet i Sverige (kvack) , ”ankistisk” intresseförening, grundad 1976, som forskar och sprider kunskap om Kalle Anka och hans värld.
 2. Metternich

  Metternich , tillbehör till stekt gås, anka och hare bestående av rödkål och glaserade kastanjer.
 3. kattgina

  kattgina, sexskuren, grov talja, varmed ankarna i ett segelfartyg hissades ( kattades) till kranbalken för att kunna stuvas inombords.
 4. boktryckarmärke

  boktryckarmärke, firmamärke i form av monogram eller emblem som boktryckare använt, särskilt på titelbladet.
 5. ankarstock

  ankarstock, mjukt, syrat bröd, bakat på rågmjöl.
 6. gånghake

  gånghake, den del i ett mekaniskt ur som överför impulserna från gånghjul (steghjul) till svängningsregulatorn (balans eller pendel).
 7. lantras

  lantras, lokal population av ett husdjursslag där befruktning huvudsakligen sker genom naturlig betäckning, även om individurvalet styrs av människan.
 8. crux

  crux används i en rad sammanställningar som avser olika korstyper (se tabell).
 9. elektriska maskiner

  elektriska maskiner, elmaskiner, sammanfattande benämning på roterande maskiner som omvandlar mekanisk energi till elektrisk eller omvänt.
 10. vildand

  vildand, i allmänt språkbruk ofta använt namn på gräsand och i viss mån andra simänder som jagas.