1. boktryckarmärke

  boktryckarmärke, firmamärke i form av monogram eller emblem som boktryckare använt, särskilt på titelbladet.
 2. ankarstock

  ankarstock, mjukt, syrat bröd, bakat på rågmjöl.
 3. gånghake

  gånghake, den del i ett mekaniskt ur som överför impulserna från gånghjul (steghjul) till svängningsregulatorn (balans eller pendel).
 4. lantras

  lantras, lokal population av ett husdjursslag där befruktning huvudsakligen sker genom naturlig betäckning, även om individurvalet styrs av människan.
 5. crux

  crux används i en rad sammanställningar som avser olika korstyper (se tabell).
 6. elektriska maskiner

  elektriska maskiner, elmaskiner, sammanfattande benämning på roterande maskiner som omvandlar mekanisk energi till elektrisk eller omvänt.
 7. vildand

  vildand, i allmänt språkbruk ofta använt namn på gräsand och i viss mån andra simänder som jagas.
 8. Oppfinnar-Jocke

  Oppfinnar-Jocke, engelska Gyro Gearloose, seriefigur, skapad 1951 av Carl Barks som bifigur i serien ”Kalle Anka”.
 9. khaki campbell

  khaki campbell , värpras av anka, skapad i Storbritannien i början av 1900-talet genom korsning av rouen och indisk löpand.
 10. kontaktor

  kontaktor, elektriskt manövrerad strömställare, vanligen en elektromagnet vars rörliga ankare försetts med kontaktanordningar.