1. ankargrund

  ank`argrund subst. ~en ~er ORDLED: ankar--grund-en
  Svensk ordbok
 2. ankarfly

  ank`arfly subst. ~et äv. ~t, plur. ~n, best. plur. ~na äv. ~en ORDLED: ankar--fly-et
  Svensk ordbok
 3. moringsankare

  mo`ringsankare subst. ~t, plur. ~ el. ~n, best. plur. moringsankarna ORDLED: mor-ings--ankar-et
  Svensk ordbok
 4. ankarlindning

  ank`arlindning subst. ~en ~ar ORDLED: ankar--lind-ning-en
  Svensk ordbok
 5. bogankare

  bo`gankare subst. ~t, plur. ~ el. ~n, best. plur. bogankarna ORDLED: bog--ankar-et
  Svensk ordbok
 6. ankarstock

  ank`arstock subst. ~en ~ar ORDLED: ankar--stock-en
  Svensk ordbok
 7. ankring

  ank`ring subst. ~en ~ar ORDLED: ankr-ing-en
  Svensk ordbok
 8. ankellång

  ank`ellång adj. ~t ORDLED: ankel--lång
  Svensk ordbok
 9. vildand

  vil`dand subst. ~en vildänder ORDLED: vild--and-en
  Svensk ordbok
 10. ankra

  ank`ra verb ~de ~t ORDLED: ankr-ar SUBST.: ankrande, ankring
  Svensk ordbok