1. snärpa

  2snär`pa verb snärpte snärpt, pres. snärper ORDLED: snärp-er SUBST.: snärpande; 1snärp
  Svensk ordbok
 2. murankare

  mu`rankare subst. ~t, plur. ~ el. ~n, best. plur. murankarna ORDLED: mur--ankar-et
  Svensk ordbok
 3. dragg

  dragg` subst. ~en ~ar ORDLED: dragg-en
  Svensk ordbok
 4. kattgina

  katt`gina subst. ~n kattginor ORDLED: katt--gin-an
  Svensk ordbok
 5. pynt

  2pynt subst. ~en ~ar ORDLED: pynt-en
  Svensk ordbok
 6. dävert

  dä´vert subst. ~en ~ar ORDLED: däv-ert-en
  Svensk ordbok
 7. halvankare

  hal`vankare subst. ~n el. ~t, plur. ~ el. ~n, best. plur. halvankarna ORDLED: halv--ankar-en
  Svensk ordbok
 8. gullig

  gull`ig adj. ~t ORDLED: gull-ig
  Svensk ordbok
 9. flaxa

  flax`a verb ~de ~t ORDLED: flax-ar SUBST.: flaxande, flaxning; 2flax
  Svensk ordbok
 10. tam

  tam adj. ~t
  Svensk ordbok